Priprava bilanc v tujem jeziku

V programu Dvostavno knjigovodstvo lahko pripravite bilance tudi v tujem jeziku.

Več na spodnji povezavi:

Priprava bilanc v tujem jeziku

Natisni