Prikaz dolga in preplačila samo do določenega datuma zapadlosti

Z verzijo 2020.11.003 je urejena možnost prikaza dolga samo do določenega datuma zapadlosti. To opcijo smo omogočili zato, ker izstavljate račune s plačilnim rokom 60 dni. Da ne bi prikazovali dolga, ki še ni zapadel smo v Obračunu na gumbu Saldo, Obresti dodali polje: Datum zapadlosti za dolg do.

Navodila

Natisni