Prenos saldov v stranke

Program omogoča prenos prometa stranke v šifrant strank. Izbranim zapisom v tabeli računov najprej preveri promet in če je ta različen od nič program nadaljuje tako, da preveri vrsto računa – terjatev ali obveznost in nato ustrezno prenese v promet stranke Znesek breme in znesek dobro.

V primeru, da prenašate premet na šifro vira DOLG, potem je mogoče opozarjanje glede na določila opozoril in blokade v programih NDK in FAK.

  • Šifra vira: Vire pripravimo s pomočjo gumba Viri. Vnesemo Šifro in naziv. Polje Uporabnik DK ne izpolnjujemo, če uporabljamo ta vir samo v povezavi s SPR. Polje Šifra zbira ne izpolnjujemo, če uporabljamo ta vir samo v povezavi s SPR.
  • Leto: izberemo poslovno leto, za katerega bomo prenašali podatke.
  • Od do vrste računa: izberemo vrste računa, za katere bomo prenašali podatke.
  • Od do šifre stranke: izberemo stranke, za katere bomo prenašali podatke.
  • Od do prve gruče stranke: izberemo prve gruče strank, za katere bomo prenašali podatke.
  • Obdobje od do: izberemo obdobja, za katere bomo prenašali podatke.
  • Samo zapadlo: podatki se bodo pripravili iz SPRja, iz posameznih prometnih podatkov, tako, da bodo v izbrani vir vključene samo odprte postavke in to take, ki imajo valuto oz. rok plačila manjši od trenutnega datuma računalnika.

 

Po kliku na Potrdi program preveri, ali je na izbrano šifro vira vezan uporabnik DK. V tem primeru se prikaže opozorilo. Ni smiselno, da se prenaša promet iz dvostavnega knjigovodstva in iz SPR, razen če imate tako urejene podatke, da del stran vodite v DK in del v SPR. Nato se podatki prenesejo v šifrant stranke.

Natisni