Prenos podatkov v CEUVIZ (Centralno evidenco udeležencev vzgoje in izobraževanja)

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-I, UL 20/2011) nalaga MIZKŠ-ju vzpostavitev, vodenje, vzdrževanje in nadzorovanje centralne evidence podatkov o udeležencih vzgoje in izobraževanja in mora biti vzpostavljena od 1. 9. 2011.

Več na spodnji povezavi:

Prepis podatkov v CEUVIZ

 

Natisni