Premije KDPZ od 1.1.18

V Uradnem listu 80/29.12.17 so bili objavljeni novi zneski premij KDPZ, ki veljajo od obračuna plače za mesec januar 2018 dalje (izplačilo v februarju). Nove zneske premij smo vgradili v verzijo iCentra 2018_01_001.

S to objavo premij v Uradnem listu preneha veljati način izračun premij glede na starost zaposlenih.

Natisni