Prejemniki nakazil

Ukaz odpre preglednico bank, na katerih zaposleni prejemajo neto izplačila plač in nadomestil. Z ukinjanjem tekočih računov in hranilnih knjižic se opušča tudi šifrant prejemnikov nakazil.

Šifra prejemnika – obvezen vnos.

Šifra stranke – vnesemo šifro stranke, ki predstavlja banko – prejemnico nakazil. Šifra stranke mora pred tem obstajati v šifrantu strank, ki se odpre z gumbom . Če stranke banke nismo še vnesli, jo dodamo v šifrant, kjer moramo vpisati vsaj šifro in naziv stranke, ki bo nova banka ter bančne račune, na katere se bodo nakazovala izplačila.

Nadrejeni prejemnik nakazil – vpišemo šifro banke (oz. jo izberemo iz šifranta), za katero se bodo nakazila za vse njene poslovne enote združile na en seznam in en računalniški medij za prenos nakazil.

Šifra banke – iz šifranta izberemo banko, pri kateri imajo delavci TR oz. HK.

Naziv računa – program sam izpiše naziv računa (TR oz. HK), če je le-ta vnesen v podatkih o bančnih računih.

Šifra enote banke – vpišemo šifro enote banke pri kateri ima delavec odprt račun (TR oz.HK).

Direktne odobritve - označimo, če se nakazila za izbranega prejemnika nakazil izplačujejo po sistemu Direktnih odobritev. To oznako naj imajo vse banke, ki so vključene v sistem direktnih odobritev.

Opombe – poljubno.

Natisni