Preglednica Zgodovina otrok v vrtcu

Preko te funkcionalnosti je mogoče voditi zgodovino vseh podatkov, ki lahko vplivajo na obračun oskrbe, mogoče je obračunavati tudi medmesečne spremembe in poračune oskrbe. Vsak nov vnos ali sprememba zgodovine vpliva na obračun oskrbnine ali na poračun oskrbnine, odvisno od izbire datuma opravljanja storitve pri pripravi obračuna.

Po kliku na meni Pregled zgodovine otrok se odpre preglednica z vso vneseno zgodovino otroka. Podrobnosti glede vnosa so zapisane v poglavju Gumb Zgodovina.

Natisni