Preglednica Obračuni

Cilj obračuna je fakturiranje storitev otrokom/koristnikom. Običajno je to fakturiranje za celo šolo, vrtec oziroma dom ali za določeno skupino/razred, mogoče pa je tudi izdati račun samo za posameznega otroka.

Obračuni se številčijo v okviru koledarskega leta (ne šolskega leta). Po kliku na meni Obračun (Alt+B) se odpre preglednica Obračuni.

Ob prikazu preglednice je kazalec postavljen na zadnjem zapisu. Podatki so razvrščeni po letu obračuna in številki obračuna naraščajoče. V spodnjem delu okna se nahajajo gumbi: Priprava…, Saldo,obresti…, Akontacije…, Storitve… in Zaključek…

Nad preglednico je gumb  Analiza obračunov, ki odpira:

·      Analizo obračunanih podatkov

·      v primeru kode programa V (Vrtci) odpira Analiza podatkov v vrtcih in v primeru Kode programa vrtci z dodatno kodo za obračun medemesečnih sprememb in poračunov oskrbe še dodatno Analizo obračunane zgodovine.

·      v primeru kode programa O (dom starejših občanov, CSD…) odpira Analiza podatkov oskrbovancev.

Natisni