Preglednica Občine doplačniki

Meni je aktiven samo pri kodi programa za vrtce. Občine doplačniki so občine stalnega bivališča otrok. Te občine plačajo razliko med polno ceno programa in prispevkom staršev. Če se občina s tem strinja, lahko plačuje tudi razliko med ekonomsko ceno programa in ceno programa, od katere se izračunava prispevek staršev. Če občina doplačnik na tem mestu ni vnesena, potem plačnik otroka v vrtcu plača polno ceno programa.

S pomočjo šifranta Občine doplačniki povežemo šifrant občin s šifrantom strank. Šifrant Občine doplačniki odpremo tako, da v glavnem meniju kliknemo na Šifranti in nastavitve in izberemo Občine doplačniki. Odpre se spodaj prikazano okno.

Natisni