Preglednica 1. Nivoja - podatki o artiklih

Preglednica se imenuje Kartica prodaje z oznako leta za katero pregledujemo podatke. Razvrščena je po šifri artikla.

Nad preglednico so ikone za navigacijo po preglednici, za na navigacijo po nivojih poročila in za nastavitev filtra.

S klikom na gumb  - Naprej (Alt P ali Enter ali dvoklik) se odpre preglednica naslednjega nivoja (če je ta prisoten), kjer so prikazani podatki za izbrano vrstico.

Filter (Alt F) - s klikom na gumb   določimo filter za prikaz podatkov. Vrednost za filtriranje je lahko katerikoli stolpec v preglednici.

S klikom miške na nazivu prikazanega stolpca lahko razvrstimo prikazane podatke (naraščajoče ali padajoče).

Pod preglednico je prikazana vsota stolpcev Količina in Neto vrednost.

Natisni