Preglednica 1. nivoja – Obračun prodajnih provizij -po artiklih/referentih

Ob kliku na gumb   - Preglednica (Alt P) se rezultat izbranih podatkov prikaže v preglednici.

Preglednica 1. nivoja prikaza se imenuje »Obračun prodajnih provizij« po artiklih ali referentih, odvisno od tega kaj izberemo.

Razvrščena je po stolpcu Šifra skupine. Prikazani so podatki za prodajne provizije, za račune, ki so bili delno ali v celoti plačani in zadovoljujejo nastavitve prikaza. Pod preglednico j eprikazana vsota stolpcev »Izdani računi«, »Plačila«, »Polna provizija« in »Za izplačilo provizija«.

Nad preglednico so ikone za navigacijo po preglednici, za na navigacijo po nivojih poročila in za nastavitev filtra.

S klikom na gumb  - Naprej (Alt P ali Enter ali dvoklik) se odpre preglednica naslednjega nivoja (če je ta prisoten), kjer so prikazani podatki za izbrano vrstico.

Filter (Alt F) - s klikom na gumb   določimo filter za prikaz podatkov. Vrednost za filtriranje je lahko katerikoli stolpec v preglednici.

S klikom miške na nazivu prikazanega stolpca lahko razvrstimo prikazane podatke (naraščajoče ali padajoče).

Natisni