Pregled prometa po kontih zalog

Izpis je namenjen pripravi podatkov, ki so lahko tudi osnova za knjiženje v knjigovodstvo. Izpis je aktiven, če imamo aktivno povezavo na Materialno skladiščno poslovanje.

Podatki se zbirajo v sklopu dokumenta po artiklih glede na konto zaloge. Upoštevajo se samo postavke z artikli, katerim se vodijo zaloge.

Kateri konto na artiklu se upošteva, se dobi iz nastavitev poslovalnice, kjer je vpisano skladišče Materialno skladiščnega poslovanja. To pomeni, da se za konto artikla upošteva tip skladišča, ki je vpisano za vodenje zalog preko MSP.

Najprej se odpre okno, kjer podamo podrobnosti za izpis.

  • Leto – vpišemo oziroma izberemo leto, za katerega želimo podatke pregledovati.
  • Poslovalnica – vpišemo oziroma izberemo poslovalnico, za katero želimo podatke pregledovati. Vnos ni obvezen, če pustimo prazno, se obdeluje za vse poslovalnice.
  • Vrsta prometa – vpišemo oziroma izberemo vrsto prometa, za katero želimo podatke pregledovati. Vnos ni obvezen, če nivpisano, se obdeluje ves promet.
  • Datum - vpišemo oziroma izberemo obdobje, za katerega želimo podatke pregledovati.
  • Konto od do - vpišemo oziroma izberemo konte, za katere želimo podatke pregledovati.
  • Zbir po vrstah prometa – potrdimo, če želimo izpis rekapitulacije po vrstah prometa.
  • Samo zbirni podatki – potrdimo, če ne želimo izpis po posameznih dokumentih.
  • Naziv liste – vpišemo ime liste, ki se bo natisnilo v glavi izpisa. Podatek se ohrani in se pri naslednjem izpisu predlaga.
  • Izpis nastavitev – izberemo ali želimo na koncu poročila natisniti nastavitve ob zagonu ali ne.

 

Po potrditvi nastavitev izpisa z gumbom »Tiskaj«, program ponudi predpripravljen qrd izpis »Pregled prometa po kontih zalog«, na podlagi katerega lahko naredimo in prilagodimo lasten izpis.

Natisni