Pregled obdelave

Obdelava je namenjena evidenci šolanja učencev, dijakov…

Vsebuje naslednje dele:

·      Vnos in pregled ocen – podrobnejše informacije v Vnos in pregled ocen

·      Ocene/cilji – podrobnejše informacije v Ocene/Cilji

·      Ocenjevalna obdobja – podrobnejše informacije v Ocenjevalna obdobja

·      Evidenca šolanja po letih – podrobnejše informacije v Evidenca šolanja po letih

·      Predmeti – podrobnejše informacije v Predmeti

·      Prve grupe – podrobnejše informacije v Prve grupe

·      Razredi – podrobnejše informacije v Razredi

·      Učitelji – podrobnejše informacije v Učitelji

·      Predmetnik šole – podrobnejše informacije v Predmetnik šole

·      Predmetnik po razredih – podrobnejše informacije v Predmetnik po razredih

·      Analiza evidenca šolanja – podrobnejše informacije v Analiza evidenca šolanja

·      Izpisi in pregledi – podrobnejše informacije v Izpisi in pregledi

Natisni