Predvidena poraba

Okno Predvidena poraba za nastavitvene podatke.

·      Datum od do – vnesemo datume. Privzeta vrednost je datum tekočega jedilnika na drevesni preglednici. Prazno pomeni, da meje ni.

·      Skupina – vnesemo skupine sestavin iz šifranta Skupine artiklov. Prazno pomeni, da meje ni.

·      Opis liste – vnesemo opis, ki se bo izpisal v glavi liste.

·      Izpis nastavitev – izberemo, ali se na koncu izpišejo tudi nastavitve ali ne.

Lista izpiše vrednost in predvideno porabo sestavin po obrokih in dnevih za izbrane datume. Pri tem se upoštevajo sestavnice artiklov(jedi) in števila posameznih menijev. Na koncu se izpiše še vrednost, skupna predvidena poraba sestavin za izbrano obdobje, trenutna zaloga in razlika.

 

Natisni