Predmeti naročanja - Artikli

Ta šifrant se dinamično polni ob pripravi novega javnega naročila. Za vsako naročilo se določijo predmeti naročanja, zato je smiselno, da ta šifrant sproti dopolnjujete.

Vpisati je potrebno naziv artikla, tip artikla, mersko enoto in stopnjo DDV, po želji tudi Skupino in Klasifikacijo artikla, kamor artikel spada.

Skupina artikla ni obvezna, če izvajate postopke javnega naročanja brez delitve po sklopih, je pa priporočljivo predmete grupirati v skupine, saj vam to olajša določanje predmetov naročila (mogoč je uvoz artiklov določene skupine in klasifikacije). Če izvajate postopke javnega naročanja z delitvijo po sklopih, potem je skupina artikla obvezna, saj z njo določite tudi sklop, v katerega bo artikel oz. predmet naročanja spadal.

Glede na to, da šifrant Klasifikacije artikla uporabljamo tudi za določitev CPV kode na nivoju javnega naročila, potem lahko tu tudi sami uporabljate ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV).

Predmet tudi razvrstite glede na vrsto naročila (gradbena dela, blago, storitve).

»Javno naročilo gradenj« je javno naročilo, katerega predmet je bodisi izvajanje bodisi projektiranje in izvajanje gradenj, ki so povezane z eno od dejavnosti iz Seznama dejavnosti na področju gradenj ali gradnja ali izvedba ene od dejavnosti na področju gradenj in ki ustreza zahtevam, ki jih določi naročnik. »Gradnja« je rezultat dejavnosti iz te točke, ki predstavlja gospodarsko in tehnično funkcionalno celoto.

»Javno naročilo blaga« je javno naročilo, katerega predmet je nakup, zakup, najem ali nakup blaga na kredit, z možnostjo odkupa ali brez te možnosti. Javno naročilo, katerega predmet je dobava blaga in vključuje storitev namestitve in inštalacije, ki je vezana na to blago oziroma, da se blago lahko uporablja v skladu z njegovim namenom, se obravnava kot »javno naročilo blaga«.

»Javno naročilo storitev« je javno naročilo, katerega predmet je izvajanje ali izvedba ene ali več storitev iz Seznama storitev. Javno naročilo, katerega predmet so blago in storitve iz Seznama storitev se obravnava kot »javno naročilo storitev«, če vrednost zadevnih storitev presega vrednost blaga, ki je zajeto v naročilu. Javno naročilo, katerega predmet so storitve iz Seznama storitev in vključujejo dejavnosti iz Seznama dejavnosti na področju gradenj, ki so samo dodatek glavnemu predmetu naročila, se obravnava kot javno naročilo storitev.

Predmetom lahko vpišete tudi ceno (zavihek Cene), v kolikor z njo razpolagate. Pomembno je le, da cene sproti ažurirate in da jih vnesete v cenik, ki je vezan na javna naročila (Nastavitve programa PRAC– zavihek Javna naročila – Cenovno področje). V kolikor so cene vpisane, potem vam programski paket pri vnosu novega naročila predlaga predvideno ceno artikla.

Natančneje so artikli opisani v navodilih SAOPsf, poglavje Artikli.

 

Natisni