Predloga z vsemi storitvami

Ta tip izpisa uporabljamo v tistih primerih, ko želimo kontrolirati, ali smo pri pripravi obračuna predvideli vsem otrokom storitve, ki so jih koristili. Izpis vsebuje podatke o učencih in njihovih predvidenih storitvah (šifra, naziv in predvidena količina storitve). Osnovni namen izpisa pa je prav prazen prostor, kamor vnašamo dejansko količino in ceno storitev. Na podlagi teh dejanskih podatkov lahko popravimo podatke o predvidenih storitvah in zaključimo obračun.

·      Enota – izberemo med Vse enote ali Za enoto. V primeru, da smo v polju Enota izbrali možnost Za enoto, je polje Šifra aktivno in lahko v šifrantu izberemo enoto, za katero bomo pripravili izpis. V spodnjem delu okna se tudi aktivira gumb , ki omogoča, da določimo tudi katere pri pripravi potrjene skupine izbrane enote se bodo izpisovale (potrdimo vse oziroma samo posamezne).

·      Število praznih vrstic – poleg izbrane storitve lahko program pripravi tudi dodatne vrstice, kamor bomo vpisovali kakšne opombe, še kakšne storitve…

·      Opis liste - v polje lahko vnesemo besedilo, ki se bo izpisalo v glavi liste.

Seznam si najprej ogledamo na ekranu in po potrebi tudi natisnemo. Če si medtem premislimo in seznama ne želimo natisniti, kliknemo na gumb Opusti (Alt+O) in zapremo okno.

Natisni