Povišanje plačnih razredov s 1.11.2019 v javnem sektorju

V Uradnem listu št. 80 z dne 7.12.2018 je bil objavljen Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju ter Aneksi k kolektivnim pogodbam, na osnovi katerega pripada določenim zaposlenim povišanje plačnih razredov. Prvo povišanje plačnih razredov ste izvedli že pri plači za januar 2019, drugo povišanje pa je potrebno izvesti pri plači za november 2019.
V verziji iCentra 2019_15_000 oziroma novejši, smo dopolnili pripomoček, s katerim ste januarja 2019 zaposlenim pripravili ustrezne anekse. Do pripomočka dostopate vsi, ki ste ga naročili, kar pomeni, da boste povišanje plač s 1.11.2019 lahko s pripomočkom izvedli samo tisti, ki ste ta pripomoček prejeli januarja 2019.

Povišanje PR 1.11.2019

Natisni