Povezava Prejeti računi – Drugi osebni prejemki (kulturniki, normiranci,…)

Z verzijo iCentra 6.15 je bila v program Prejeti računi dodana nova funkcionalnost. Nanaša se na prejete račune fizičnih oseb, ki imajo poseben status (npr. kulturniki, normiranci,…).
Več na spodnji povezavi:
Povezava Prejeti računi – Drugi osebni prejemki (kulturniki, normiranci,…)

Natisni