Povečan in zmanjšan obseg med počitnicami

Ker zaposlenim pri plači za mesec julij in avgust ne pripadajo dodatki za povečan in zmanjšan obseg dela ter ure interesnih dejavnosti je potrebno, da si na šifrah osnov obračuna 030 (Št. del. Tednov pouk) in 036 (Urna osnova int. dejavnosti) pri podatku vrednost osnove obračuna vpišete vrednost 0 (nič).

Povečan in zmanjšan obseg med počitnicami

Natisni