Posebna ureditev za skladiščenje blaga na odpoklic in nov obrazec RPO

Z verzijo iCentra 2020.01.001 smo modul Davek na dodano vrednost (DDV-N) prilagodili Pravilniku o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost, objavljen v UL 77/2019 dne 20.12.2019

Navodila

Natisni