Poročanje podatkov za namene statistike finančnih računov

Podatki pomembni za pravilno delovanje programa:

Urejeni sektorji poročanja v polju Sektor poročanja v šifrantu Stranke.

Urejeni sektorji poročanja v polju Sektor poročanja v kontnem planu.

Pripravljeni izkazi za poročanje podatkov za namene statistike finančnih računov. Pri takem izkazu je obvezna izbira (kljukica) Finančni računi.

 

 

·      Šifra izkaza – iz šifranta izberemo izkaz, ki ga želimo natisniti.

·      Naslov izkaza – vnesemo poljubno besedilo, ki se nam bo izpisovalo v glavi izpisa.

·      Vrsta pregleda – izberemo skupaj vse analitike.

·      Tip poročila – izberemo obrazec za katerega želimo pripraviti izpis.

·      Leto – poslovno leto za katerega želimo pripraviti izpis.

·      Šifra obdobja od..do– izberemo obdobja v okviru Leto, za katere želimo pripraviti izpis.

·      V 000 – če želimo v izkazu zneske v tisočih označimo s kljukico, sicer ga pustimo praznega.

Natisni