Poračuni subvencionirane šolske prehrane

Upravičencem je potrebno povrniti stroške za malico oz. kosilo, če jim je bila z novo odločbo priznana drugačna subvencija za malico ali kosilo, oziroma od njih terjati povrnitev stroškov, v kolikor so pravico do subvencije izgubili ali se je le-ta zmanjšala. Poračun je potrebno izvesti od dne, ko je nastopilo obdobje upravičenosti.

Primer kako se naredi ročni poračun je v spodnjih navodilih:

Poračuni subvencionirane šolske prehrane.pdf

 

Natisni