Poračun čakanja, višje sile – novo navodilo za poračun v maju 2020-dopolnjeno 5.6.2020

Zaposleni ima za čas čakanja na delo doma ter za odsotnost zaradi višje sile pravico do nadomestila plače in sicer v višini 80 odstotkov od višine njegove povprečne mesečne plače za polni delovni čas iz zadnjih treh mesecev. Nov Zakon o interventnih ukrepih (ZIUZEOP), pa narekuje, da to nadomestilo ne sme biti nižje od minimalne bruto plače.

 

Poračun čakanja, višje sile – novo navodilo za poračun v maju 2020

Natisni