Popravljanje plačanih računov - knjiženje delnih plačil

V primeru, da bi želeli popravljati zapis z že vnesenim plačilom, nas program na to opozori:

Po potrditvi se odpre spodaj prikazano okno:

 

V primeru, da knjižimo delna plačila, kliknemo na zavihku Plačila na gumb Vnesi zapis, ter nadaljujemo z vnosom plačila.

V primeru, da želimo popraviti osnovne podatke o računu, na primer Opis računa, kliknemo na zavihek Računi, popravimo podatek in spremembo potrdimo. Leta, Vrste računa in Številka računa ni mogoče popraviti. Tudi računov iz prejšnjih poslovnih let ni mogoče popravljati.

Če prepisujemo račune iz programa OST po storitvah je knjiženje plačil, če je račun plačan v celoti, enako kot je napisano zgoraj. V primeru, da je račun plačan delno, pa moramo poknjižiti plačilo za vsako storitve posebej. Kliknemo na gumb Plačila po storitvah in odprejo se nam storitve na računu in poknjižimo plačilo.

Natisni