Pomikanje med zapisi

Med posameznimi zapisi se pomikamo s smernima tipkama dol in gor. Kadar bi se radi pomaknili za celoten zaslon naprej ali nazaj, si pomagamo s tipkama Pg Up in Pg Dn. Ne smemo pozabiti še na tipki Ctrl + Home in Ctrl + End. S prvo se pomaknemo na prvi zapis, z drugo pa na zadnji zapis. Če uporabljamo miško, si lahko pomagamo tudi s trakom za pomikanje, ki je nameščen vzdolž desnega roba preglednice.

Za pomikanje med zapisi imamo na voljo tudi štiri gumbe:

       Pomik na prvi zapis.

       Pomik na predhodni zapis.

       Pomik na naslednji zapis.

       Pomik na zadnji zapis.

Na spodnjih slikah smo se pomaknili na prvi oziroma zadnji zapis.

 

V spodnjem delu okna s šifrantom je izpisano število zapisov, izbranih po določenem kriteriju, in število vseh zapisov, ki so shranjeni v šifrantu. V našem primeru 20/21 pomeni, da je 20 strank takih, ki so ali aktivne, ali so potencialen kupec ali dobavitelj, ali pa imajo sklenjen komercialni odnos; vseh strank skupaj pa je 21.

Natisni