Pomembni napotki za izvoz nakazil na TR in HK

Program upošteva nakazila, ki so imela pred izvedbo obračuna v šifrantu Zaposlenih označeno vrsto nakazila "Tekoči račun" ali "Hranilna knjižica" in katerih prejemniki nakazil (iz šifranta Prejemniki nakazil) imajo oznako "Direktne odobritve".

 

Poravnalni račun na katerega se izvaja nakazilo program določi tako, da prebere podatke o računu Prejemnika nakazil (za tekoče račune oz. hranilne knjižice). Iz tako določenega poravnalnega računa določa šifro banke (ki je del poravnalnega računa), od katere je odvisno, v katero datoteko bodo umeščeni podatki določenega nakazila (če izvažamo ločeno po poravnalnih računih).

Natisni