Podrobno

Gumb  pokaže podatke po posamezni operaciji delovnega naloga. Za vsako operacijo se prikaže potreben čas, prijavljen čas, % opravljenega časa proti predvidenemu, razpisana/izdelana količina, % izdelane količine, status operacije.

V primeru, ko je operacija zaključena in je dejanski čas manjši ali enak razpisanemu, je podatek prijavljen čas v % prikazan v zeleni barvi. Če je operacija zaključena ali v teku, dejanski čas pa večji od predvidenega, se ta podatek prikaže v rdeči barvi. V kolikor je operacij v teku, dejanski čas pa manjši od predvidenega, se podatek prikaže v rumeni barvi.

Legenda statusov je dostopna preko gumba

Natisni