Podatki za uvoz

Uvozna datoteka se mora imenovati DOPStroskiPoStrankah. Datoteka je besedilna, njena struktura pa naslednja: 7 mestno šifro stranke se vnaša z vodilnimi ničlami, sledi 13 praznih mest, nato pa 16 mest za znesek, ki predstavlja strošek izplačevalca. Znesek, to je t.i. bruto-bruto, naj bo 14mestno število z vodilnimi ničlami in 2 decimalnima mestoma.

Natisni