Podatki za obračun plače za december 2018 (lestvica, najnižja osnova za prispevke)

Zneski olajšav in dohodninska lestvica so za izplačila v letu 2019 ostali enaki kot za leto 2018. Dohodninska lestvica za izplačila v letu 2019 je bila v program vgrajena z verzijo iCentra 2018_15_001 (kopirana iz leta 2018). To pomeni, da morate imeti ob obračunu plač, ki bodo izplačane po 1.1.2019 obvezno nameščeno to ali novejšo verzijo.

Določen je nov znesek najnižje osnove za plačilo prispevkov, ki za izplačila od 1.1.2019 do 28.2.2019 znaša 911,09 EUR.

Podatki za obračun plače za december 2018

Natisni