Podatek o Povprečnem številu zaposlencev na podlagi delovnih ur v obrač. obdobju

Ob pripravi Letnega poročila - Izkaz poslovnega izida – morate poročati tudi podatek o povprečnem številu zaposlenih na podlagi delovnih ur.
 

Podatek o Povprečnem številu zaposlencev na podlagi delovnih ur v obrač. obdobju

Natisni