Po mesecih vrednosti

Prikaže podatke po posameznih mesecih. Stolpce uredimo tako, da so podatki, ki jih najpogosteje pregledujemo v območju preglednice, ki se odpre ob zagonu obdelave. Na voljo so naslednji podatki po mesecih:

·      Realizacija tekočega leta po mesecih,

·      Realizacija lanskega leta po mesecih,

·      Plan letošnjega leta po mesecih in

·      Plan lanskega leta po mesecih.

 

 

Natisni