Ostale bilance

Program omogoča izpis bilance Tujega Lastnika, Evropske skupnosti ali Konsolidacije. Preden izpišemo te bilance moramo pa imeti vnesene in urejene konte tujega lastnika, konsolidacije ali ES.

·      Letnica obr. leta – predlaga se letnica iz nastavitev. Če bi želeli tiskati bruto bilanco za pretekla leta, bi v tem polju zamenjali letnico.

·      Tip bilance – izbiramo med bilanco Tujega lastnika, Evropske skupnosti in Konsolidacije.

·      Vrsta izpisa - izberemo lahko Kumulativno bruto bilanco ali Bruto bilanco s prometom.

·      Obdobje do – v primeru, ko tiskamo bruto bilanco lahko vnesemo samo obdobje do, ko pa tiskamo bruto bilanco s prometom se nam odpre tudi polje od.

·      Vrsta prikaza – izbiramo med sintetičnim ali analitičnim izpisom.

·      Ime izpisne liste - vpišemo lahko poljuben naziv ali pa pustimo prazno.

 

Natisni