Osnove za rezervacijo

Meni je aktiven samo v primeru kode programa za vrtec. Rezervacije se običajno uporabljajo v času dopustov, ko je otrok še vpisan v vrtec, vendar ga ne obiskuje. S pomočjo šifranta Osnove za rezervacijo določimo različne osnove glede na dneve rezervacije. Po kliku na Osnove za rezervacijo se odpre spodnja preglednica.

Natisni