Organigram

Odpre prikaz organizacijske strukture podjetja / ustanove na osnovi hierarhije od delovnega mesta, stroškovnega mesta navzgor.

Natisni