Opomini – preknjiževanje toženih terjatev

Pri preknjiževanju toženih  terjatev je pomembno da imamo v nastavitvah opominjanja na zavihku Konti za opominjanje pravilno vpisane konte.

 

 

·      Leto – ponudi se leto iz preglednice opominov.

·      Datum opomina od.. do  – vpišemo datum, za katere želimo preknjižiti tožene terjatve.

·      Datum izstavitve od..do  – vpišemo datum, za katere želimo preknjižiti tožene terjatve.

 

Nastavitev knjiženja:

·      Datum preknjižbe – vpišemo datum na katerega bodo preknjižene tožene terjatve.

·      Temeljnica – izberemo temeljnico.

·      Dogodek – izberemo dogodek.

·      Storno nezapadlih terjatev – polje postane aktivno če imamo v nastavitvah opominjanje Stopenjsko na saldo dokumenta. Izbiramo med kreditnih obresti, zamudnih obresti, stroškov in glavnice.

 

S klikom na gumb Potrdi, se nam bodo vknjižbe za preknjiževanje toženih terjatev pripravile v posrednem knjiženju. Vknjižbe pregledamo ter poknjižimo naprej.

 

Če imamo v nastavitvah programa označeno direktno knjiženje DK nam bo program vknjižbe direktno poknjižil brez prenosa v posredno knjiženje.

Natisni