Opomini – knjiženje stroškov

V preglednici opominov s klikom na ikono za Izvoz in izbiro Knjiženje stroškov opominov pridemo do naslednjega okna:

·      Leto – ponudi se leto iz preglednice opominov

·      Datum opomina od .. do  – vpišemo datum, za katere želimo knjižiti stroške opominov.

·      Datum izstavitve od .. do  – vpišemo datum, za katere želimo knjižiti stroške opominov.

 

Nastavitev knjiženja:

·      Konto terjatev – vpišemo konto terjatev na katerega se bodo poknjižili stroški opominjanja.

·      Temeljnica – izberemo poljubno temeljnico.

·      Dogodek – izberemo dogodek, vrsta dogodka naj bo R = račun.

·      Konto prihodka – izberemo konto prihodka.

·      Šifra SM – vpišemo šifro SM, na katero naj se nam poknjižijo prihodki od opominjanja.

·      Šifra SN – vpišemo šifro SN, na katero naj se nam poknjižijo prihodki od opominjanja.

·      Referent – vpišemo šifro referenta, na katero naj se nam poknjižijo prihodki od opominjanja.

·      Nalog – vpišemo nalog, na katerega naj se nam poknjižijo prihodki od opominjanja.

·      Opis vknjižbe – vpišemo poljuben opis vknjižbe stroškov opomina.

 

S pritiskom na gumb Potrdi nam bo obdelava pripravila vknjižbe stroškov opominov v posrednem knjiženju, kjer jih pregledamo ter poknjižimo naprej.

 

Če imamo v nastavitvah programa označeno direktno knjiženje DK nam bo program vknjižbe direktno poknjižil, brez prenosa v posredno knjiženje.

 

Program ne kontrolira katere stroške opominov smo že poknjižili, ter katere ne, najbolje da se sami datumsko omejimo.

Natisni