Olajšave za zaposlene, starejše od 60 let, prenehanje olajšave za starejše od 55 let

Od dne 01.01.2020 dalje, se ponovno uporablja določba 156. člena ZPIZ-2 (delna oprostitev plačila prispevkov za starejše delavce), ki določa, da so zavezanci za plačilo prispevkov delodajalcev iz prve alineje prvega odstavka 153. člena ZPIZ-2 oproščeni plačila prispevkov delodajalcev...

Olajšave za zaposlene, starejše od 60 let

Natisni