Olajšave za zaposlene, starejše od 60 let, ki imajo v obračunu refundirano nadomestilo – dodatno obvestilo

Pred dnevni smo vas obvestili o težavi pri zahtevku za refundacije za zaposlene, katerim ste označili olajšave za starost nad 60 let.

Dodatno vas obveščamo, da je v nekaterih primerih še vedno za par centov napačen znesek na zahtevku za refundacijo in temeljnici. To težavo smo odpravili z verzijo 2020.02.003 oziroma novejšo. Prosimo, da si verzijo namestite in na teh zaposlenih še enkrat poženete obdelavo Obračunaj (posamezno na zaposlenem). Nato natisnete ponovno zahtevek za refundacijo in pripravite temeljnico.

Za vse, ki ste imeli v obračunu zaposlene z olajšavo za starost nad 60 let in ti niso imeli refundacij, verzija ni potrebna.

Natisni