Odprtih več obračunov hkrati

Od verzije iCentra 2018.10.001 (10.08.2018) dalje, smo v Obračunu plač omogočili funkcionalnost, da imate lahko odprtih več obračunov hkrati. Pogoj za to je, da je od teh odprtih obračunov samo en obračun odprt kot Plača.

Odprtih več obračunov hkrati

Natisni