Oddaja REK-1 obrazca z oznako dokumenta »R«

Z verzijo iCentra 2020.05.006 oziroma novejšo, samo iz Obračuna plač omogočiti pripravo REK-1 obrazcev tudi z oznako »R«.

Oddaja REK-1 obrazca z oznako dokumenta »R«

Natisni