Od katerega datuma dalje se upošteva zgodovina otroka?

Program SAOP je urejen za poročanje v skladu z Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (UL 20/2011), ki nalaga Ministrstvu za šolstvo in šport (MŠŠ) vzpostavitev, vodenje, vzdrževanje in nadzorovanje centralne evidence podatkov o udeležencih vzgoje in izobraževanja; na MŠŠ je bila zato pripravljena aplikacija Centralna evidenca udeležencev vzgoje in izobraževanja.  

Več na spodnji povezavi:

Od katerega datuma dalje se upošteva zgodovina otroka

Natisni