Obresti

Obračunane obresti lahko tudi izpišemo.

·      Leto obračuna, Številka obračuna - določimo, za kateri obračun bomo izpisovali obračunane obresti.

Natisni