Obračunski list

Nastavitveni podatki za izpis:

Šifra pogodbene stranke od - do – program predlaga izpis za vse pogodbene stranke, za katere je bil narejen obračun izplačil v izbranem obračunskem obdobju. Sami lahko omejimo izpis le na posameznega ali skupino pogodbenikov. Če šifre ne poznamo, kliknemo na gumb  (Alt+ò) in jo poiščemo ter označimo.

Opis – besedilo, ki ga vnesemo na tem mestu, se izpiše v glavi obračunskega lista.

Uredi po – določimo način razvrščanja obračunskih listov za izpis po šifri ali nazivu prejemmnika

Na vrhu okna so razporejeni gumbi za pregledovanje in tiskanje  za nastavitve tiskalnika in  za pomoč. Vnesene podatke opustimo s klikom na gumb Opusti (Alt+O) oziroma jih potrdimo s klikom na gumb Tiskaj (Alt+T).

Po popotrditvi se nam odpre pogovorno okno, kjer izberemo vzorec, ki ga želimo izpisati. Omogočen je vnos novega vzorca tako, da izberemo Vnesi zapis (Insert)  in tako naredimo kopijo vzorca, ki je bil označen v preglednici. Novemu vzorcu se dodeli poljuben naziv in potem program omogoča, da po lastni želji oblikujemo in spreminjamo obstoječe dokumente z izbiro  (Alt+o).

Natisni