Obračun za doplačnika

Izpis vsebuje obračun storitev za otroke, ki imajo določenega doplačnika, in skupaj plačilo za posameznega doplačnika.

·      Leto obračuna, Številka obračuna - če želimo pripraviti izpis za storitev po otrocih za daljše obdobje, lahko to določimo s pomočjo polj Leto obračuna od do in Številka obračuna od do.

·      Šifra doplačnika od do – določimo meje izpisa doplačnikov oziroma pustimo polja prazna za izpis vseh doplačnikov.

·      Šifra storitve od do – določimo meje izpisa doplačnikov glede na storitev oziroma pustimo polja prazna za izpis vseh storitev.

·      Shrani samo datoteko – dodamo kljukico, če želimo izpis shraniti za vsakega doplačnika (npr. za vsako občino) kot svojo pdf datoteko. Uporabno za vse, ki poslujete brezpapirno in to vam bo omogočalo, da boste zaradi potrebe po izdajanju e-računov doplačnikom, lahko ustrezno specifikacijo dodali ustreznemu e-računu. Pripravljena slika izspisa se shrani v mapo stranke doplačnika v mapo OST. Potrebo je izbrati tudi Naziv izpisa, saj s tem izberete vzorec, na osnovi katerega bo kreirana datoteka.

·      Opis liste – vpišemo besedilo, ki se bo izpisovalo v glavi liste.

Natisni