Obračun storitev v vrtcu za dan stavke 14. 3. 2018

V skladu z okrožnico ministrstva z navodili za obračun stavke v mescu februarju, vam tudi za obračun stavke v mesecu marcu svetujemo, da staršem obračunate plačilo na enak način, kot kadar otrok ostane doma in se plačilo staršem zmanjša le za strošek neporabljenih živil.

Okrožnica MIZŠ

Natisni