Obračun povečanega in zmanjšanega obsega pedagoškega dela ter interesnih dejavnosti za september

Ker morate zaposlenim pri obračunu plače za mesec september obračunati dodatek za povečan in zmanjšan obseg dela ter ure interesnih dejavnosti je potrebno, da si na šifrah osnov obračuna 030 (Št. del. Tednov pouk) in 036 (Urna osnova int. dejavnosti) pri podatku vrednost osnove obračuna vpišete ustrezno vrednost. To morate storiti takoj, ko odprete obračuna plače za september oziroma vsaj preden prvič v obračunu poženete obdelavo Obračunaj vse.

Povečan, zmanjšan obseg september 2018

Natisni