Obračun poslovne uspešnosti

Za obračun poslovne uspešnosti morate imeti nameščeno verzijo iCentra 2018_15_004 ali novejšo.

S spremembo Zakona o dohodnini se je uvedla posebna davčna obravnava dela plače za poslovno uspešnost, ki jo lahko na osnovi tega zakona izplačate pod pogoji, ki so v njem navedeni. Za izplačila po 1.1.2018 pa Zakon o dohodnini določa, da lahko izplačate poslovno uspešnost brez dohodnine, če znesek poslovne uspešnosti ne presega 100 % zadnje znane povprečne plače zaposlenih v Sloveniji.

 

Obračun poslovne uspešnosti 2018

Natisni