Obračun pogodbe na osnovi 18. člena ZPIZ-2

Navodilo za obračun podjemne pogodbe za prejemnika, ki je zavarovan na podlagi 18. člena ZPIZ-2

Podjemna pogodba - 18. člen

Natisni