Obračun plač za junij 2020 (gospodarstvo in tisti JS, ki izpolnjujejo pogoje iz ZIUOOPE) – vse na 1001

Po navodilih Furs-a se obračun plače za junij 2020 izvede samo v enem obračunu – vse na vrsti dohodka 1001 – ne glede na to ali boste koristili ugodnosti iz ZIUOOPE (tretjega svežnja ukrepov) ali ne.

To velja za vse, tudi tiste, ki boste koristili ugodnosti iz ZIUOOPE (tretjega svežnja ukrepov), ki omogočajo delno subvencioniranje skrajšanega polnega delovnega časa in povračilo nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo. Vsi, ki boste te ugodnosti koristili, morate urediti samo spremembe na vrstah obračuna po spodnjem navodilu. Obračun čakanja na delo pri plači za junij se od obračuna za marec, april in maj razlikuje v  tem, da morate sedaj vse prispevke najprej plačati. Naknadno boste Zavodu oddali zahtevek za povračilo nadomestila za čakanje na delo na osnovi ZIUOOPE.

 Obračun plač za junij 2020_GS_čakanje

Natisni