Obračun plač za gospodarstvo - maj 2020

Tudi plačo za maj morate obračunati v več obračunih, za vsako vrsto dohodka na REK-1 obrazcu posebej.

Zaradi kompleksnosti obračunov svetujemo naslednji postopek obračuna:

  • 1 .obračun – Vrsta dohodka 1004 – Čakanje na delo – obračunate samo tisti, ki ste oddali vlogo na Zavod za zaposlovanje in boste za čakanje na delo in višjo silo uveljavljali subvencijo (vam bo država naknadno vrnila še dohodnino in neto plačo zaposlenih iz tega obračuna).
  • 2. obračun – Vrsta dohodka 1001 – Plača in nadomestila plače
  • 3. obračun – Vrsta dohodka 1002 – Plačilo za delo v času epidemije

 

Obračun plač za gospodarstvo - maj 2020

Natisni